Marketing plan
AOX mreža

AOX je multinacionalna (međunarodna) mreža lojalnih i edukovanih korisnika (u daljem tekstu AOX Korisnik) čija je osnovna djelatnost da svojim članovima omogući pogodnosti iz potrošnje i davanju usluga ne samo u matičnoj državi već i u ostalim državama svijeta u kojima je AOX kompanija registrovana. Nadoknade koje AOX Korisnik prima potiču isključivo od rabata (popusta) koji smo osigurali za naše članove ugovorima sa AOX partnerskim firmama i prodaje paketa usluga. Nadoknade su bazirane na jedinstvenom principu koji omogućava obračun bez obzira na to gde je (u kojoj državi i u kojoj valuti) naš AOX Korisnik ostvario pravo na nadoknadu. Da bi to bilo moguće, uzeli smo osnovni tečaj američkog dolara ($). U daljem tekstu dolar će se prikazivati oznakom $ i tečaj se računa po trenutnom tečaju matične države.

AOX mreža je sistem koji uvezuje sve korisnike naših usluga kao na primjer, web dizajn, loyalti, oglašavanje itd. a plus dobivaju nagrade i provizije za dovođenje novih klijenata/korisnika.

Svi korisnici dobivaju web shop i stranicu na 20 godina. Fantastično, znači platiš jednu godinu dobiješ na 20 godina i uz to mnogo mnogo zarađujete putem svoje web stranice i AOX sistema.

AOX mreža ima sljedeće vrste provizija i nagrada:

  1. Nagrada od 35$ za svakog novog korisnika ( Ne računaju se akcijski paketi)

Za svakog novog korisnika kojem ste preporučili naš sistem dobivate nagradu u obliku bonusa od 35$ na svoj račun. Ovaj bonus možete koristiti za kupovinu ili isplatu.

Primjer: da preporučite samo trojici prijatelja u 10 dubina imali bi preko 200000$ provizije.

  1. Provizije od preporuka i to 30% po svakoj preporuci od rezerviranog paketa
  2. Provizije iz 10 dubina mreže i to od 1% do 10% od svakog korisnika iz matrice rasporeda 3×10

Level 1 Commission 10%
Level 2 Commission 9%
Level 3 Commission 8%
Level 4 Commission 7%
Level 5 Commission 6%
Level 6 Commission 5%
Level 7 Commission 4%
Level 8 Commission 3%
Level 9 Commission 2%
Level 10 Commission 1%

Na ovaj način u 10 dubina provizije bi Vama bile od 200 000$ do preko pola milijuna. Vrijedi se potruditi u ovaj koncept poslovanja.

  1. Karijerni bonusi su bonusi koje dobivate prilikom prelaska u veći karijerni nivo i to 2000$. Osim ovog bonusa karijera donosi mnogo više privilegija u sistemu, ali to je za napredne korisnike. Uvjete i bonusi vide se u tabeli ispod
#Rank NameReferral Countgroup pv(bodovi)Rank CommissionRank ColorAction
1STARTER320$ 10.00#f30813 
2SILVER5100$ 20.00#9a917a 
3GOLD10250$ 50.00#d5dc19 
4PLATINUM20500$ 100.00#6f7771 
5EMERALD30750$ 250.00
#1a5896 
6DIAMOND501000$ 300.00#aea7a7 
7DOUBLE DIAMOND1002000$ 1,000.00#6b5454 
8TRIPLE DIAMOND2004000$ 2,000.00#6e6060 
9GREEN DIAMOND3007000$ 5,000.00#108d35 

AOX Paketi

Svaki paket je izgrađen da Vam donosi određeni broj personalnih bodova koji su vam potrebni za karijere i uvećanje provizija i nagrada.

Paketi:

  1. Pack START   cijena: $ 18.00      donosi 5 bodova za karijeru
  2. Pack STANDARD cijena: $ 100.00  donosi 50 bodova za karijeru
  3. Pack PREMIUM   cijena: $ 200.00    donosi 120 bodova za karijeru
  4. Pack SPECIAL     cijena: $ 500.00    donosi 320 bodova za karijeru
X